Solvingar Helsingborgs Lasarett solceller

 

Solvingar Helsingborgs lasarett 2019

Insekterna framför sjukhuset samlar in solens strålar, eller snarare energin som solen utstrålar.Energin kan sedan användas till allt det som vi använder energi till. Uppvärmning ljus elektrisk utrustning och apparater med mera.

Figurerna är en slags metafor för tillfrisknandet det personliga och jordens. Med hjälp av förnybara energikällor pågår en läkningsprocess. De är uppenbarelser som lånat sitt uttryck från både naturen och från det som människor konstruerar.

Under den ljusa delen av året och under timmarna med dagsljus samlas energin in. Under den mörka tiden på dygnet och på vintern avges energin i form av ljus. Det fungerar som en slags andning.Energin från solen är i princip oändlig. System för att utvinna solenergi har senaste åren utvecklats långt. Idag anläggs stora arealer med solpaneler som ekonomiskt kan konkurrera med fossil energi.

Vi tänker att gestaltningen innehållsmässigt förhåller sig till sammanhanget sjukhus och vård genom att det finnstekniska och funktionella element (solceller) i konstverket som är positivt betingade och i tanken analoga med hur olika slags medicinteknik idag hjälper människor att bli friska och leva ett långt rikt liv.Medicinering eller kirurgi innebär att vi aktivt påverkar kroppen och dess olika biologiska processer. Artificiell teknik möter det det organiskt levande med framgång. Forskning leder till att vi kan bota nya sjukdomar och öka livslängden ytterligare.

Det handlar i grunden om omsorg: om kroppen, om människan, om naturen om klimatet och om jorden. Att vi hittar hållbara lösningar på problem. Att vi kan känna trygghet och optimism känns viktigt idag och kanske speciellt i situationer när vi behöver vård.

Forskning, medicinska framsteg och naturliga processer samverkar.Bisamhället och dess struktur bildar ett mönster som blir sittytor.Binas osynliga arbete med att pollinerad växter så att de skall kunna bära frukt är en annan bärande tanke. Bina samarbetar i samhällen och utför olika uppgifter för att tillsammans samla honung och överleva vinterhalvåret när inga blommor blommar. Naturen har sinnrika sätt att organisera sig. Sjukhuset är ett samhälle i sig med olika specialiserade avdelningar och med sin arbetsfördelning mellan olika kompetenser.Insekterna är en kombination av natur och kultur. Natur som inspiration och förebild för olika tekniska lösningar. I samarbete med Thomas Nordström