Sol

Skien Kverndalen Bo och Dagsenter 2023

light sculpture

Vi talar en hel del om vädret. Hur vi känner oss och vilken
dagsform vi har just idag påverkar hur vi ser på världen och våra liv. Solen brukar få oss på bra humör. På vintern brukar det
kännas svårare när ljuset är frånvarande. Det påverkar vår
sinnesstämning. Jag tänker att människor gärna vill befinna sig i ljuset. Ljuset påverkar våra kroppar och väsen.
Skulpturen är som ett solrum där man kan gå in en stund och
sätta sig i det gula ljuset som blir av glasen i olika gula nyanser som många solar. Ljuscirklar som kommit samman i en stor. De olika glasen har skiftande nyanser. Som barn tänkte jag att det gula är färgen på ljuset.
Formen är stor och tydlig den syns väl inifrån och utifrån och på håll.
Det blir en fysisk upplevelse att stiga in här en stund som en luftig paviljong. I mitten finns en cirkulär sittplats där man kan sitta och vila en stund . Sitter man därinne kan man se och reflektera över vad som rör sig utanför. Andra som är i trädgården ser även de vem som sitter i den gula sfären. Det blir en luftig och transparent plats. På håll är den som en stor enkel form när man kommer nära finns en detaljnivå där mindre delar bygger upp den stora formen. Sittplatsen inuti är av mjukt tillslipad ek som har en taktil mjuk yta.
Atmosfären härinne blir lite mer skyddad lite varmare än utanför som i ett växthus.