regnlek

Regnlek 2019

Renströmsparken Göteborg 2019 i samarbete med 02 Landskap Thomas Nordström och Annika Oskarsson

Stora blad likt monumentala daggkåpor fångar regndropparna. Man hör ett smattrande ljud i regnet när man sitter under taken. Vattnet samlas upp I takytan och leds sedan vidare I ett rännsystem som till slut når uppsamlingsytor där barnen kan använda vattnet i leken. I Göteborg regnar det ofta.

Här finns grunda vattenpölar formade I betongen som man kan cykla genom eller plaska i med gummistövlarna. Det finns ett stort blad I betong med meandrande rännor och håligheter mitt I där man kan sticka upp huvudet, där kan vattnet ledas eller stoppas av tillfälliga sandbyggen. Bladbordet är tillgängligt för lek med sand och vatten. Klättermoln i åskmolnsblått som är som en kraftig regnskur, spön i backen. Gestaltningen tillkom efter en medborgardialog där Göteborgarna tyckt till om vad som gör staden fantastisk även när det regnar och att det är kul att leka även i regn. Barnen älskar regnet. De vuxna bör komma ihåg regnkläder och ombyteskläder. Foto Ulf Celander

http://landezine-award.com/regnlekplatsen-the-rain-playground/