Länkar Vidare

Länkar Vidare Øystre Slidre Helsetun 2022


När man åldras och blir gammal kommer för många tankar kring hur livet blev. Istället för att göra upp planer för framtiden tänker man på det som varit. Vad har jag gjort och tänkt och vad för jag vidare? I världsalltet och tiden är ett människoliv kort. Perspektiven hisnar, att de som är gamla nu en gång varit barn och att de som är barn en gång kommer att bli gamla. Vi är på något sätt en del av helheten och bidrar till utveckling och fortlevnad. Sagor och sägner följer oss från tidig ålder. Berättelserna är som följeslagare de lär oss något om att vara människa.

Trädet
Vi ser träd växa och skifta karaktär med årstiderna. Helsetunet ligger vid älven i grönskan men också nära fjällen. Det utgör en speciell karaktär som bara finns här. Många människor har en relation till naturen i sin omgivning.
Livets träd är en central livssymbol i många kulturer. Det är ett mytiskt, närmast arketypiskt begrepp, en metafor för ett gemensamt kulturellt eller genetiskt arv och ett motiv i många folks religion, konst och filosofi.
Livets träd är även en gammal symbol för den kosmiska ordningen.
Det fanns tankar om ett kosmiskt träd som står i världens mitt, med rötter i jorden och grenarna utsträckta mot solen och himlavalvet. Världsaxeln i världens centrum med rötter djupt i jorden och topp i himlen polstjärnan som ett träd.

Med Thomas Nordström Gjuten aluminium, blåst glas, fiberoptik, ljus