Huskvarna Stadshus

Rymd Huskvarna stadshus textil i samarbete med Handarbetets vänner

Del av gestaltningen Utblickar och insikter med Thomas Nordström

Var börjar och slutar jag?
Var börjar och slutar rymden? Hur kan något vara oändligt? Finns det liv i andra solsystem och galaxer?

Magiskt lockande och skrämmande tänker vi oss rymden. Hur långt kommer man att kunna resa i framtiden? Rymden är en metafor för att möjligheten till lärande är oändligt.

Montage flygare

Flygarna är som hybrider med möjliga associationer till farkoster, båtar och musikinstrument.

Man kan tänka att de både kan kan korsa oceaner och flyga mellan kontinenter och ge passagerarna globala utblickar.

Kropparna är stabila träkonstruktioner uppbyggda med en mångfald av olika träslag: ek, björk, ask, valnöt.
De har en taktil, tålig, vaxad yta, de är ihåliga och relativt lätta.

Golvintarsia mässing i kalksten