Spår, väsen gläntor en meteroit och en tvål

I samarbete med Beatrice Hansson och Thomas Nordström

Perspektivet kan växla i olika lekar. Ibland kan leken innebära att man använder hela ”spelplanen” och barnen rör sig mellan objekten, hemligheterna. Man kan leka eller hänga vid ett objekt . En detalj i objekt kan bli betydelsebärande i en lek. Man kan också zooma ut och se kartan i relation till företeelser i världen. Objekten kan bli mötesplatser med hemliga namn.
Spår, Väsen, gläntor, meteroit och tvål.

I ett skapande skola projekt arbetade vi med alla barn på skolan. De undersökte och resonerade kring verken på skolgården och barnen gestaltade sina tolkningar och versioner.