Slå följe Uppsala

Slå Följe 2020
Uppsala Akademiska sjukhus Barn och Kvinnoavdelningen
Något som är som ett väsen, en hjälpande kraft, karaktärer, figurer. Något som inte riktigt går att beskriva men som finns där och är på din sida. När man är sjuk och har det svårt är hoppet en slags följeslagare. Vi kanske googlar diagnosen och får en procentsiffra hur som många drabbas? För många går det bra och de tillfrisknar.

Några figurer är i slänten mot sjukhuset. De är på väg till eller ifrån sjukhuset eller kanske till slottet. De är kompisar, vänner, syskon, familjemedlemmar. De är olika men liknande. De är tillsammans och var för sig. De är enkla karaktärer till formen som syns väl på håll. Kommer man närmare ser man att de är uppbyggda av olika segment. Små delar bildar en helhet som en slags päls av ett annorlunda slag. I mörkertiden bildas intrikata ljusmönster på marken runt om.
Verket står i slänten upp mot Dag Hammarsköldsväg och Upåpsala slott.Uppdraget var lekfullt men inte lekbart. Rostfritt stål, bockade segment av vfz  och lackat stål. LED ljus