Länkar och Frön Risvollan Helsesenter Trondheim

foto Katharina Hammar Strom

Vi tänker fröskal i glas och groddar, fröer, höljen. Gestaltningen på gården kan associeras till tre frön som har grott, tre knoppar som snart ska slå ut, tre karaktärer som är individer med relationer till varandra.
När du passerar in mot äldreboendet kan du välja att gå in i skulpturen en stund eller passera på gångvägen.

I samarbete med Thomas Nordström

Själva fröet eller nöten är du som stiger in och tar plats.

Groddarna på gården