Bergen Resources

 

Resources Bergen 2019

Grundidén är en organisk form inspirerad från naturen och det maritima som möter det motsatta det konstgjorda, det konstruerade, det urbana genom materialiteten rostfritt stål. Det blir ett möte, en krock, eller en ambivalens mellan polariteter. Source betyder källa, upphov, ursprung, upprinnelse…Re är ett prefix som har betydelsen åter, före, innan. Sätter man ihop det till Re-Source så återvänder vi tillkällan, tillbaka till ruta ett, tillbaka i historien för att undersöka vad som har hänt, bakgrunden, förutsättningarna.

De nedre delarna av skulpturen kan associeras till ben, rötter tentakler eller sensorer. De är stadigt förankrade och riktar sig nedåt, till sjöns botten eller bakåt i historien. Resource betyder också resurs, tex material, mark eller vattenareal som kan exploateras, utvecklas till olika funktioner. Det kan också handla om immatriella resurser som kulturhistorska värden, myter, optimism, eller kunskaper och kompetens(Human Resources). I samarbete med Thomas Nordström foto Hilde Angel Danielsen