Vågor förr nu sedan ljus

Figurerna på torget har ett inre ljus. Det tänds med gatubelysningen. Det bildas skuggmönster på marken. Skulpturerna antar olika karaktärer dagtid och kvällstid.