Vågor förr nu sedan

i samarbete med Thomas Nordström Tingstorget Ängelholm 2016
En helhet, en familj av objekt där alla delar hör ihop men de
är också unika individer med olika form, storlek och struktur.
De är fria tolkningar av havslevande organismer.
Helheten består av tre lager form, ljus och ljud.
Gamla snäckskal utgör spår av historien. Snäckskal och fossiler
från tex bläckfiskar berättar om kontinuitet, bildar tidslinjer
och är mytomspunna.
Kvällstid är objekten fyllda med ljus som ger platsen en varm
atmosfär.
Det tredje lagret är ett ljudkonstverk där ett av objekten på
torget är interaktivt och ger ifrån sig ljud när man är nära och
under vissa tidsintervall.
En komposition i form av dokumenterade ljudminnen, länkade
fragment från andra “parallella” torg samt ekon från stränder
och hav. Verket är uppbyggt av samplingar, överlagringar,
slumpvisa ljuddelar som flätas samman i ett flöde som kontinuerligt
ändrar innehåll och karaktär.