Surr Kil

Kil
Surr Sannerudskolan  Kil

Idén handlar om möten och om bin.

Konceptet utgår från begreppet möte, i två olika bemärkelser: möte mellan natur och kultur och möte mellan människor. Platsen, arkitekturen och sammanhanget berör i hög grad mötet mellan natur och kultur, genom Kils närhet till naturen, skolans fasader i trä och de stora fina träden vid plats B.

Positivt betingade möten mellan människor uppfattar vi som grunden för skolans funktion och verksamhet. Insekter är genom pollinering av växter och grödor fundamentala för ett fungerade globalt ekosystem och för hela vår existens. Kultiverade bisamhällen som producerar honung är ett möte och ett hållbart samarbete mellan människa och natur på många platser i världen.

Temat anknyter till solen, solenergi, fotosyntes, energi mm. Bikakestrukturer förekommer ofta i avancerade tekniska material  som exempel inom flygplanskonstruktion och inom nanoteknik för medicinska ändamål. Det finns också en koppling till kommunikation och resande.

En mötesplats alltså. Där man kan sitta, vänta, hänga, mötas och bara vara.