Skansen

 

Skansen 2008 i samarbete med Thomas Nordström
Päronparken är en boplats med hus, djur, eldstad, brunn, odling och ägg. Platsen är fantasi, en plats från nu. Vi har inspirerats av Skansens mångfald och omsorgsfulla användandet av material och hantverksteknik. Vi har gestaltat en skansenanda som är till för barn att vara och leka i.
Material; Lärkträ, rep, metall, terazzo, tegel, markgummi, gjuten aluminium och vatten.