Rosendal

 

 

Rykande mossa 1998
Sommarutställning under kulturhuvudstadsåret. Mosskuddar av Björnmossa ligger i en liten damm. Mossan puffar ut dimma då och då. Som jordens inre andning. En bit av skogsbacken blev förstärkt av vattendrag förbundna med en liten bäck.
Samarbetsprojekt med landskapsarkitekt Julie Toll, Annika Oskarsson och Thomas Nordström

foto Clive Nichols och Denise Grünstein