Ovanlandet och Hararnas hus

För Stockholms konstkansli 2004 Årstadal
På krönet till en bergskedja rinner en flod. Vid tillflödet finns en knapp När du trycker på knappen rinner det rikligt med vatten. Det fungerar som duschar på allmänna bad. Vattnet rinner en stund efter det att du tryckt. Platsen bebos av gula harar. Haren är ett djur som syns till här och var i staden. . De är som en länk mellan då och nu mellan staden och skogen. Där finns tre harhus i trä och gult, små hus där barn kan krypa in och sitta en stund i det gula.
 På marken kring tegelformationerna ligger röd gummi matta.
 Bergen är murade i tegel.