Kungliga tekniska Högskolan

KTH
Livet människan hennes sinnen och drivkrafter
Kungliga tekniska högskolan ett uppdrag för statens konstråd. Sexton lärosalar ligger i tre plan på maskin avdelningen. Ambitionen var att göra något specifikt i varje sal så att de skulle skilja sig från varandra. Man ser bara ett konstverk i taget. Fjorton av verken sitter i glaslådor för att de skall vara städbara och hänga ihop visuellt I två av salarna sitter verken utan låda dom kan man känna på om man vill.