Kontinuum

Trondheim  2016 I samarbete med Thomas Nordström

Utkikstornets  olika delar illustrerar utveckling och tanken att man bygger vidare på kunskaper som andra kommit fram till i tidigare generationer.

Utkikstornets grund och nedre del består av återbrukad sten som kommer från Trondheim gamla torg. Stenar som varit del av tidigare grundläggning.

Tornets mellandel består av en trästruktur som påminner om norska stavkyrkor, en slags fjällstruktur. Strukturen bildar ett intrikat mönster och har en detaljnivå där de olika bitarna bildar en helhet. Tornets övre del har ett modernistiskt, organiskt, futuristiskt uttryck och det utgörs av en korgstruktur i rostfritt stål. Formen är asymmetrisk och man kan tänka tanken att den befinner sig i ett kraftfält. Jordens magnetfält är förutsättningen för kompassens funktion som revolutionerade människans orientering och resande.

Tornet handlar om att bygga på en stabil grund med olika erfarenheter från olika tider men också ha visioner, utveckla, ta nästa steg, göra utblickar, påverka och låta sig påverkas i ett globalt sammanhang.

Grethe Britt Fredriksen