karavan Vaggeryd

Vaggeryd
Karavan, på väg  i samarbete med Thomas Nordström
Konceptet handlar om att vara på väg och om möten. Att människor eller varor är på väg kan bero på en mängd anledningar, tex arbetsresor, flytt, turism eller varulogistik. Möten mellan människor kan vara planerade, spontana och ibland oväntade.
Mötet sker ochså mellan naturen och staden, människan är på väg i gränslandet mellan landskapet och infrastrukturen.
Tre objekt, tre djur eller kanske tre farkoster är på väg i samma riktning som motorvägen precis utanför viltstängslet.
Är de en flock av vilda djur på väg till nya jaktmarker eller är det en karavan fullastad med varor förpackade i runda containrar på väg mot Vaggeryd? Eller är det de senaste skogsbruks-robotarna med uppdrag att plantera nya tallar. De ställer frågor, för samtal och diskussioner och kanske genereras drömmar.  De är en familj, en del av flock eller kanske en liten filial i ett multinationellt företag? Hur många finns det?  

Vi är ständigt på väg i ett samhälle som hela tiden förändras. Vart är de tre gestalterna på väg? Vart är du på väg?
Ljussättningen är en viktig del av gestaltningen och består av två delar. Skulpturerna är belysta framifrån med vitt ljus som skådespelare på en teaterscen. Det är ett färgat uppåtriktat ljus i de bakomliggande träden. Det blir en scenografi med en fond och sätter fokus på tre karaktärer i ett pågående skådespel. Man kan också tänka sig associationer till energifält som omger och följer de tre gestalterna eller kanske ett lokalt tillfälligt norrsken.