Flygare Tynset

Tynset Flygare av Annika Oskarsson och Thomas Nordström

Verket handlar om kommunikation och möjligheter. Skolan och studenterna är delar av lokala, regionala och globala sam- sammanhang. Nätverk och media medger både tillgång till information samt möjligheter till kommunikation och utbyte av frågor, svar och tankar med hela världen.
Konstverket symboliserar också elevernas energi, nyfikenhet, experimenterande, fantasi och äventyrslust.

Gestaltning
Konstverket består av tvaå objekt som kan associeras till stora insekter eller flygande farkoster. Hybrider av organiska väsen och urbana konstruktioner med referenser både till natur och kultur.

De får också en ofrånkomlig relation till landskapet; till fälten, skogen, vägen och till bergen. Var har de landat? Finns det fler i skogen eller på andra sidan bergen? Var kommer de ifrån? Vart är de på väg? Associationer kan också göras till den lokala floran och faunan med hjortron och insekter.

Ljus
Belysningen består av två delar. Dels ljus inne i kropparna och dels spotlights som belyser vingarna. När ljuset tänds byter skulpturerna karaktär och blir glödande och fyllda av energi.

Material rostfritt stål och LED belysning