Flerstammig Koreografi

Hegg skole Lier I samarbete med Thomas Nordström

Skalet på en grönsak är ett yttre hölje som skyddar ett värdefullt inre innehåll.
Ett skal är också en kommunikatör, ett visuellt yttre som bygger identitet och förmedlar
budskap: ät mig, akta dig, kom närmare, jag är god. På scenen kan skådespelare och
artister gå in i tillfälliga skal, byta scenkostymer, bygga scenografier och spela olika
roller.
De har både en organisk form och en teknisk karaktär genom materialen stål och glas
samt kropparnas uppbyggnad av celler som utgör konstruktionselement och som kan
associeras till stamceller och blad i stark uppförstoring.

Att gå i skolan handlar till en del om att varje elev har sina unika möjligheter
till utveckling. Att ta vara på barnens fantasi och entusiasm är väsentligt.
Gestaltningen kan associeras till växande och odling, stora plantor,
levande väsen eller kanske kreatur eller pollinerande insekter.

foto 1 Daniel Hundven-Clements