Alla möter alla Bravida arena

Alla möter alla Göteborg Rambergsvallen för Göteborg Konst 2016 med Thomas Nordström
Symbolen för sportslighet och att sporten förmedlar ett utbyte och en kontakt mellan olika geografiska områden men också mellan kulturer, kollektiv och individer. Själva ritualen att innan match hälsa på motståndarna och domaren och sedan utbyta respektive flagga. Vad förmedlar egentligen heraldiken? Vissa symboler har funnits sedan urminnes tider som farliga djur byggnader och växtdelar. Vilka symboler använder vi idag? Behöver vi nya symboler för skeenden och identifikation?