Frustuna

Vid Frustuna kyrka finns en askgravlund. Som bloss i mörkret svävande ljuspunkter  i en bädd av runda stenar med porlande vatten. Staketet är mjukt böjda rör som vajande gräs ned mot sjön. Namnen på de personer som spritts i lunden finns på rören. En sittplats i ek omsluter vattnet och ljuset.